REM-uni eli vilkeuni: Näin paljon sitä kuuluisi saada

REM-uni eli vilkeuni on viides unen vaihe, jonka aikana tapahtuu valtaosa unien näkemisestä. Tässä artikkelissa käsittelemme kattavasti sitä, mitä tiedemaailma tietää REM-unesta ja sen vaikutuksista terveyteemme.

Unen ja sen eri vaiheiden ymmärtämistä on pidetty merkittävänä osana yleisen terveydentilan edistämisessä. REM-uni, joka tunnetaan myös vilkeunena, on unen aikana esiintyvä vaihe, jossa aivot ovat erittäin aktiivisia ja monet unet nähdään juuri tällöin. Tämän univaiheen on todettu olevan olennainen kognitiivisten toimintojen, kuten oppimisen ja muistin, kannalta.

Terveellinen unen laatu on tärkeää aivojen toimintakyvylle ja yleiselle hyvinvoinnille. REM-unen vaikutukset voivat ulottua mielialan säätelystä stressinhallintaan ja jopa immuunijärjestelmän vahvistamiseen. Näin ollen sen vaikutus aivojen toimintaan ja siten koko kehon terveyteen on huomattava.

Laadukkaan REM-unen merkitys korostuu erityisesti pitkäaikaisessa terveyden ylläpidossa ja sairauksien ennaltaehkäisemisessä. REM-uni voi myös heijastaa ja vaikuttaa henkilön päiväsaikaista käyttäytymistä ja mielialaa, tehdessään yöstä paljon enemmän kuin pelkän lepoajan. Siksi REM-unen vaikutusten tarkastelu on keskiössä modernissa unentutkimuksessa.

REM-unen tehtävät

Rapid Eye Movement (REM) -unen vaiheella on merkittävä rooli ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. REM-unen aikana tapahtuu monia muistin ja oppimisen kannalta olennaisia prosesseja.

Muisti ja tiedon konsolidointi

REM-uni edistää muistin konsolidointia, jolloin aivot vahvistavat uusia tietoja ja siirtävät ne pitkäkestoiseen muistiin. Tämä vaihe on keskeinen erityisesti oppimisen ja tietojen käsittelyn näkökulmasta.

Oppimiskyky ja luovuus

Aivojen toiminta REM-unen aikana on elintärkeää luovien ongelmien ratkaisulle ja oppimiselle. Tässä vaiheessa unta käsitellään päivän aikana opittua, mikä tukee niin uusien taitojen oppimista kuin kielellisten taitojen kehittymistä.

Mielialan säätely

REM-unen aikana tapahtuva aivojen toiminta auttaa hallitsemaan ja säätämään mielialaa, mikä on avainasemassa yleisen emotionaalisen tasapainon ylläpidossa. Unen vaiheet, etenkin REM-uni, ovat yhteydessä siihen, miten hyvin ihminen pystyy käsittelemään päivittäisiä tunnereaktioitaan.

Riittävä REM-unen määrä

REM-unen merkitys on olennainen henkilön psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Keho suorittaa tärkeitä palautumis- ja vahvistumisprosesseja REM-unen eli vilkeunen aikana, joka on yksi unen viidestä vaiheesta. Ihmisen olisi saatava noin 20–25 prosenttia yöunistaan REM-unena, jotta nämä prosessit toimivat optimaalisesti.

Eläväiset unet tapahtuvat usein juuri REM-vaiheen aikana, kun aivojen toiminta on poikkeuksellisen aktiivinen. Riittävän REM-unen puute voi vaikuttaa muistiin ja oppimiskykyyn, mikä korostaa tämän univaiheen määrällistä tärkeyttä. Esimerkiksi aikuisten suositeltu yöuni on 7-9 tuntia, jolloin arvioitu REM-unen määrä olisi 84-135 minuuttia (Duodecim)

Erilaiset elämäntapahtumat voivat häiritä yöunen rakennetta, minkä vuoksi REM-unen laadukas määrä on avainasemassa. Stressi ja muut psykologiset tekijät voivat lyhentää REM-unen kestoa, joten unen laadun ylläpitäminen on tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Uni on kokonaisvaltainen ja hyvä REM-unen määrä on tärkeä oppimiselle, mielenterveydelle ja sydämen terveydelle.

JAMA Neurology -julkaisussa esitettiin alhaisen REM-unen lisäävän jonkin verran kuoleman riskiä. Tutkimustulokset ovat hämmentäviä, sillä vastaavanlaisia tuloksia ei ole löydetty koskaan aiemmin.

Tutkimusten valossa ei ole tiedossa tarkkaa määrää kuinka paljon REM-unta yön aikana tulisi saada. Keskimäärin sen osuus kuitenkin on noin 20%, eli 8 tunnin yöunilla REM-unen osuus olisi noin 1,5 tuntia.

Liian vähäinen REM-uni

REM-unen puute voi vaikuttaa negatiivisesti ihmisen kognitiivisiin toimintoihin. Tämä unen vaihe on tunnetusti se hetki, jolloin eniten unia nähdään, ja se liittyy muistin konsolidointiin – prosessiin, jossa lyhytaikainen muisti muuttuu pitkäaikaiseksi muistiksi. Jos REM-unen määrä jää liian alhaiseksi, se voi häiritä tätä prosessia.

Vaikka unen tarpeet vaihtelevat henkilöittäin, aikuisilla suositellaan, että REM-uni kattaisi noin 20-25% koko unen määrästä. Kun unta on riittävästi, REM-unijaksojen pituus ja määrä yleensä lisääntyvät unen loppua kohden. Liian lyhyet yöunet voivat siis leikata erityisesti tämän tärkeän univaiheen määrää.

Unihäiriöt tai jatkuva unen puutteellisuus voi vähentää REM-unen osuutta. Kun kuinka paljon REM-unta yössä saadaan on liian vähän, se voi johtaa päiväväsymykseen, keskittymisvaikeuksiin ja mielialan laskuun. Tämän takia on tärkeää kiinnittää huomiota riittävään unen määrään, jotta REM-unen vaihe pääsee toteutumaan optimaalisesti.

Unihäiriöt ja niiden ennaltaehkäisy

Unihäiriöiden ennaltaehkäisyä tulee lähestyä monitahoisesti. Elämäntapoihin kiinnittämällä huomioita voidaan vähentää uniapnean ja muiden unihäiriöiden riskiä.

Unihäiriöiden yhteys elintapoihin

Unihäiriöt, kuten uniapnea, ovat usein yhteydessä ylipainoon ja epäsäännölliseen elämänrytmiin. Liikunnan lisääminen päivittäiseen rutiiniin voi parantaa unen laatua ja vähentää unihäiriöiden ilmenemistä. Myös alkoholin käyttö ennen nukkumaanmenoa voi häiritä REM-unen kiertoa, mikä korostaa maltillisen alkoholinkäytön tärkeyttä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Rentoutumisharjoitukset iltaisin voivat edesauttaa unen saantia ja sen laatua. Raskaan iltapalan välttäminen ja säännöllisen vuorokausirytmin ylläpitäminen ovat lisäkeinoja unihäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Uniapneaa voidaan myös ennaltaehkäistä huolehtimalla terveellisestä painoindeksistä ja välttämällä nukkumista selällään, mikä voi lisätä hengityskatkoksen riskiä.

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä osiossa käsitellään ymmärrystä REM-unen vaikutuksista. Huomion kohteena ovat REM-unen laatu, uniapnea, suositeltava unen määrä ja vaikutukset mielenterveyteen.

Mikä vaikutus REM-unella on unen laatuun?

REM-uni on tärkeä osa unen rakennetta. Se auttaa vahvistamaan muistia ja oppimista. Tutkimukset osoittavat, että REM-unen aikana aivojen toiminta muistuttaa valveillaoloa, mikä on välttämätöntä kognitiivisille toiminnoille.

Miten uniapnean esiintyminen vaikuttaa REM-unen vaiheeseen?

Uniapnea häiritsee unta ja vähentää REM-unen määrää. Uniapnean aiheuttamat hengityskatkot voivat nimittäin lyhentää tai katkaista REM-unen jaksoja, mikä voi vaikuttaa unen laatuun ja siten päiväaikaiseen toimintakykyyn.

Kuinka paljon syvää unta on suositeltavaa saada jokaisen yön aikana?

Suositeltava syvän unen määrä on yksilöllistä, mutta aikuisilla se on tyypillisesti 1-2 tuntia yössä. Syvä uni on olennaista fyysiselle palautumiselle ja terveydelle.

Millä tavoin voi lisätä REM-unen määrää?

REM-unen määrää voi kasvattaa säännöllisillä unirutiineilla ja välttämällä stimulantteja ennen nukkumaanmenoa. Myös rentoutumisharjoitukset, melatoniini sekä stressinhallinta voivat olla avuksi.

Millaisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä on, jos saa liian vähän REM-unta?

Pitkäaikainen REM-unen puute voi johtaa kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen, mielialahäiriöihin ja yleisen terveydentilan laskuun. Riittävä REM-uni on tärkeää aivojen ja koko kehon hyvinvoinnille.

Kuinka REM-uni vaikuttaa mielenterveyteen ja masennukseen?

REM-uni on yhdistetty mielenterveysongelmien hallintaan, mukaan lukien masennuksen. Sen on havaittu olevan merkittävässä roolissa tunteiden käsittelyssä ja mielialan säätelyssä.

Lue myös: