Kirkasvalolamppu: Lue tämä opas ennen ostamista

Kirkasvalolamppu on valaisin, jonka avulla pyritään jäljittelemään luonnollisen päivänvalon vaikutuksia. Sen käyttöön liittyy monia terveyshyötyjä, erityisesti kaamosoireiden ja kaamosmasennuksen hoidossa. Valon voimakkuus ja spektri on suunniteltu siten, että se stimuloi aivojen kemiallisia reaktioita, jotka vaikuttavat vireystilaan ja mielialaan.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen altistuminen kirkkaalle valolle voi auttaa säätämään sisäistä kelloa ja parantamaan unirytmiä. Niinpä kirkasvalolamput ovat suosittu apuväline niin kausiluonteisen affektiivisen häiriön oireiden lievittämiseen kuin yleisen energiatason nostattamiseen pimeän vuodenajan aikana.

Kun valitaan kirkasvalolamppua, on tärkeää huomioida sen laatu ja ominaisuudet, kuten säteilyn voimakkuus ja valon spektrin laajuus. Markkinoilla on erilaisia malleja, jotka on suunnattu eri käyttötarkoituksiin, ja käyttäjien on hyvä perehtyä eri vaihtoehtoihin löytääkseen itselleen sopivimman tuotteen.

Kirkasvalolampun toimintaperiaate

Kirkasvalolamppu on suunniteltu jäljittelemään luonnonvaloa, ja sen teho perustuu valon intensiteettiin ja spektrin laatuun. Kirkasvalohoitoa käytetään taltuttamaan kaamosmasennusta ja säätämään unirytmiä vaikuttaen kehon luonnolliseen vuorokausirytmiin.

Valon spektri vaikuttaa olennaisesti ihmisen hermostoon ja hormonituotantoon. Valohoito stimuloi aivojen kirkasvaloherkkiä reseptoreita, mikä voi auttaa lisäämään alerttiutta ja parantamaan mielialaa. Normaalisti kirkkaan päivänvalon intensiteetti voi olla yli 10 000 luksia, kun taas sisätiloissa tyypillinen valaistustaso on vain noin 500 luksia. Kirkasvalolamput tuottavat valoa, jonka intensiteetti on 2 500 – 10 000 luksia, mikä on lähellä luonnonvalon määriä.

Kirkasvalolamppuja voidaan käyttää eri tavoin tavallisten valaisimien sijaan. On suositeltavaa käyttää kirkasvalolamppua säännöllisesti, etenkin aamuisin, jotta sillä saavutetaan paras mahdollinen vaikutus unirytmin ja vireystilan kannalta.

Väärä käyttö, kuten liian myöhäinen altistus illalla voi kuitenkin häiritä unirytmiä. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota sekä valon ajankohtaan että keston oikeaan mittasuhteeseen. Nämä tiedot kaamosmasennuksen hoitoon liittyen löytyvät Anna.fi -sivustolta.

Kun valitsee kirkasvalolamppua, on tärkeää huomioida lampun tehokkuus ja käyttötarkoitus.

Kirkasvalolampun hyödyt

Kirkasvalolamppu on hyödyllinen väline monenlaisten valonpuutteesta johtuvien oireiden hoidossa. Se on tärkeä osa talviaikaista hyvinvointia, erityisesti pimeän kaamosajan aikana.

Masennuksen hoito

Kirkasvalolamput ovat tehokas apuväline masennuksen hoidossa. Ne tuottavat kirkasta, päivänvaloa muistuttavaa valoa, joka voi auttaa parantamaan mielialaa ja vähentämään masennuksen oireita. Eri tutkimuksissa kirkasvalon on todettu olevan hyödyllistä etenkin talvimasennuksen eli kaamosmasennuksen hoitamisessa.

Unirytmin säätely

Lisäksi kirkasvalolamppuja käytetään usein unirytmin säätelyyn. Vaikuttamalla melatoniinin tuotantoon kehossa, ne voivat auttaa palauttamaan luonnollisen unirytmin ja parantaa unen laatua. Valohoito voi olla erityisen hyödyllinen niille, jotka kärsivät unihäiriöistä tai joiden unirytmi on järkkynyt.

Kausiluonteisen masennuksen ehkäisy

Kirkasvalolamppu voi myös toimia ehkäisevänä toimenpiteenä kausiluonteisen masennuksen, kuten kaamosmasennuksen, suhteen. Rutiininomainen valohoito syksyn ja talven aikana voi auttaa ylläpitämään hyvää mielialaa ja ehkäistä masennuksen kehittymistä.

Kirkasvalolampun valinta

Valitessa kirkasvalolamppua on tärkeää ottaa huomioon sekä valoteho että lampun malli ja koko. Nämä tekijät vaikuttavat lampun toimivuuteen ja käyttömukavuuteen.

Valotehon merkitys

Kirkasvalolampun teho mitataan lukseina, ja se kuvastaa valon määrää, joka saavuttaa käyttäjän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan optimaalinen valoteho kaamosmasennuksen hoidossa on vähintään 2 500 luxia, mutta monissa laitteissa teho voi olla jopa 10 000 luksia. Korkeampi lux-lukema mahdollistaa lyhyemmät hoitoajat ja tehokkaamman valohoidon.

Lampun malli ja koko

Lampun valintaan vaikuttaa myös malli ja koko. On tärkeää, että lamppu sopii käyttöympäristöön ja elämäntyyliin; esimerkiksi työpöydälle sijoitettavan kirkasvalolampun tulisi olla kompakti, kun taas suuremmassa tilassa voidaan käyttää suurempikokoista mallia. Innoluxin artikkelissa suositellaan, että lampun käyttö aloitetaan pimeiden kuukausien aikana ja että hoitoetäisyys sekä kulma säädettäisiin ohjeiden mukaan. Lampun sijoittelu ja muotoilu ovat tärkeitä aspekteja, joilla voi olla vaikutusta käytön helppouteen ja tehokkuuteen.

Kirkasvalolampun käyttöohjeet

Kirkasvalolampun käyttö on tehokas keino torjua kaamosmasennuksen oireita ja säädellä unirytmiä. Seuraavat ohjeet auttavat saamaan parhaan hyödyn kirkasvalolampusta:

Sijoitus ja ajoitus:

 • Aseta lamppu paikkaan, missä vietät aikaa aamuisin, kuten ruokapöydälle.
 • Käytä lamppua heti heräämisen jälkeen, aikavälillä klo 5.30–9.00.

Käyttöetäisyys ja -kesto:

 • Istu tai työskentele noin 50–100 cm etäisyydellä lampusta.
 • Aloita noin 30–60 minuutin päivittäisellä käytöllä ja kokeile mikä toimii sinulle parhaiten.

Käyttötiheys:

 • Jatkuva päivittäinen käyttö on suositeltavaa kaamosaikana tai valonpuutteen tuntiessa.

Vältettävät virheet:

 • Väärinkäytettynä, esimerkiksi liian myöhään päivällä käytettynä, lamppu voi häiritä unirytmiä ja aiheuttaa levottomuutta.

Huomioitavaa:

 • Kirkasvalohoitoon voi liittyä myös riskejä, joten sen käyttöä tulee lähestyä yksilöllisesti ja harkiten.

Noudattamalla näitä ohjeita, kirkasvalolampun käyttö voi tukea yleistä hyvinvointia pimeinä vuodenaikoina.

Mitä huomioida kirkasvalolampun valinnassa?

Valittaessa kirkasvalolamppua on monta seikkaa, jotka tulee ottaa huomioon. Kirkasvalolampun hankinta voi olla hyvä päätös, jos kärsitään esimerkiksi kaamosoireista, kuten väsymyksestä tai liikaunisuudesta.

Ensinnäkin, on tärkeää varmistaa, että valaisin on oikea kirkasvalolamppu. Kaikki kirkkaat lampuista eivät ole kirkasvaloterapiaan soveltuvia. CE-merkintä valaisimen päällä on merkki siitä, että tuote täyttää Euroopan Unionin vaatimukset.

Seuraavaksi, valaistuksen voimakkuus on keskeistä. Valon määrää mitataan yleensä lukseissa, ja tehokkaan kirkasvalolampun tulisi tarjota valoa tuhansia lukseja. Tavallinen kodin valaistus jää usein noin 500 luksiin, kun taas kirkasvalolamppu tuottaa huomattavasti enemmän valoa.

Myös käytön mukavuuteen liittyvät tekijät ovat olennaisia. Kirkasvalolamppu tulisi sijoittaa siten, että sen valo osuu silmiin epäsuorasti, mikä ehkäisee silmien rasittumista. Laadukkaan lampun voi usein säätää käyttäjälle miellyttävään asentoon ja kirkkauteen.

Lopuksi, on hyödyllistä perehtyä valaisimen lisäominaisuuksiin, kuten ajastimeen tai valon sävyn säätelyyn, jotka voivat parantaa käyttäjäkokemusta. Valaisimen koko ja ulkonäkö saattavat myös vaikuttaa valintaan, riippuen henkilökohtaisista mieltymyksistä ja siitä, mihin tilaan lamppu on tarkoitettu.

Kirkasvalolampun turvallisuus ja huolto

Kun käsitellään kirkasvalolamppuja, on tärkeää muistaa turvallisuus ja oikea huolto. Vaikka kirkasvalolampusta voi olla suurta apua kaamosmasennuksen hoidossa, sen virheellinen käyttö voi aiheuttaa unirytmin häiriintymistä ja levottomuutta.

Turvallisuus:

 • Käyttöajankohta: Lamppua tulisi käyttää suositusten mukaan, yleensä aamuisin, jolloin se jäljittelee auringonvaloa ja auttaa katkaisemaan melatoniinin eritystä.
 • Altistumisen kesto: Lyhyet, päivittäiset altistumiset riittävät, ja välttämättä liian pitkät tai myöhäiset altistumiset eivät ole suositeltavia.
 • Etäisyys: Noudata valmistajan ohjeita lamppuun etäisyydestä välttääksesi silmävaurioiden riskin.

Huolto:

 • Puhdistus: Puhdista lampun pinta säännöllisesti kuivalla tai hieman kostutetulla liinalla.
 • Tarkastukset: Tarkasta säännöllisin väliajoin lampun kunto ja mahdolliset häiriöt.
 • Polttimon vaihto: Vaihda polttimo valmistajan ohjeiden mukaan – yleensä niiden käyttöikä on rajoitettu.

Oikein käytettynä ja huollettuna kirkasvalolamppu voi olla tehokas ja turvallinen työkalu kaamosmasennuksen taltuttamiseen. Muista kuitenkin, että kaikilla hoitomuodoilla on omat käyttöohjeensa, joita tulee noudattaa huolellisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Kirkasvalolamppuja käytetään syksyn ja talven pimeinä aikoina valon puutteen kompensoimiseksi, ja ne voivat tukea mielialaa ja vireystilaa.

Mikä on kirkasvalolamppu ja miten se toimii?

Kirkasvalolamppu on erityinen valaisin, joka tuottaa normaalia kotivalaisinta kirkkaampaa valoa, auttaen näin kompensoimaan luonnonvalon puutetta. Laitteen valomäärä on yleensä vähintään 2 500 luksia, kun taas tavallinen sisävalaistus on alle 500 luksia.

Mitkä ovat kirkasvalolampun terveyshyödyt?

Kirkasvalolampun on havaittu tuovan helpotusta kaamosoireisiin ja kaamosmasennukseen, kuten vuodenaikaan liittyvään väsymykseen, ärsyyntymiseen ja makeanhimoon.

Kuinka pitkään ja minkä ajan päivästä kirkasvalolamppua tulisi käyttää?

Asiantuntijat suosittelevat kirkasvalolampun käyttämistä aamulla tai aamupäivällä noin 20–60 minuutin ajan päivässä optimaalisten hyötyjen saavuttamiseksi ja unirytmin häiriintymisen välttämiseksi.

Onko kirkasvalolampun käytöllä sivuvaikutuksia tai rajoituksia?

Vaikka kirkasvalolamppu sopii useimmille, ihmisten, joilla on silmäsairauksia tai voimakkaita mielialan vaihteluita, tulisi olla varovaisia kirkasvalohoidon kanssa.

Miten valita sopiva kirkasvalolamppu henkilökohtaiseen käyttöön?

Kirkasvalolampun valinnassa kannattaa ottaa huomioon laitteen teho, hoitoetäisyys, säädettävyys ja koon, jotta laite vastaa käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita ja tilan vaatimuksia.

Minkä hintaluokan kirkasvalolamppuja yleensä suositellaan ja mitä ominaisuuksia tulee vertailla?

Hinnat vaihtelevat laitteen ominaisuuksien perusteella, mutta luotettavat kirkasvalolamput alkavat tyypillisesti noin 70 euron hintaluokasta ylöspäin. On tärkeää vertailla eri laitteiden valotehoa, hoitoetäisyyttä sekä muita erityisominaisuuksia, kuten ajastinta tai himmentimiä.