Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kerrotaan Unitieto.fi:n (myöhemmin yhdessä ”Unitieto”) tietosuojaseloste sekä käyttöehdot.

Tämä on Unitieto.fi:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.10.2023. Viimeisin muutos 10.1.2024.

Rekisterinpitäjä

Unitieto.fi, PL, 00250 Helsinki

Rekisterin nimi

Tämä rekisteri sisältää eri tyyppejä kuten yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, ja jäsenrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, jossa oikeusperusteina ovat:

  • Henkilön antama suostumus
  • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Laki
  • Julkisen tehtävän hoitaminen
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Käsittelyn tarkoituksena on muun muassa asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tietoja kuten henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot ja sosiaalisen median profiilit. Tiedot koskevat tilattuja palveluita, laskutusta ja muita asiakassuhteeseen liittyviä seikkoja. Tietojen säilytysaika ja anonymisointikäytännöt kerrotaan tarvittaessa. IP-osoitteet ja välttämättömät evästeet käsitellään oikeutetun edun perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta eri tavoin, kuten lomakkeiden, sähköpostin, puhelimen ja sosiaalisen median kautta. Yritysten yhteystietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Vaikka pyrimme ensisijaisesti käsittelemään henkilötietoja EU:n sisällä, on olosuhteita, jotka vaativat tietojen siirtoa ulkopuolelle. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tiedot, jotka tallennetaan pilvipalveluihin kuten esimerkiksi Google Cloud, tai kun käytämme ulkoisia palveluntarjoajia markkinoinnissa ja analytiikassa, kuten Facebook ja Google Analytics. Tällöin henkilötietojen siirrot EU:n rajojen ulkopuolelle toteutetaan noudattaen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käyttäen asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja suojataan huolellisesti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevia tietoja. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista (“oikeus tulla unohdetuksi”) ja muita EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksia. Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti.

Palvelun käyttöehdot

Tämä palvelu on tarkoitettu vain täysi-ikäisille ja oikeustoimikelpoisille henkilöille viihteelliseen käyttöön. Sivustomme käyttäminen on käyttäjille maksutonta. Verkkosivuston sisällöt ovat tarkoitettu viihteelliseen käyttöön, eikä niitä tule ottaa virallisina ohjeistuksina.. Meillä on oikeus tehdä muutoksia verkkosivustomme sisältöön tai toiminnallisuuksiin, sekä oikeus keskeyttää palvelun käyttö tai pääsy siihen tilapäisesti ilman ennakkovaroitusta.

Vastuun rajoitukset

Huomioithan, ettemme voi taata sivustollamme olevan tiedon paikkansapitävyyttä. Emme ole terveydenhuollon ammattilaisia, ja sivustomme sisältö on suunnattu vain viihdekäyttöön. Sivuston materiaaleja ei tule käyttää lääketieteellisen neuvonannon lähteenä. Suosittelemme, että kaikissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen. Sivustomme ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattilaisten antamaa terveydenhoitoa tai lääketieteellistä neuvontaa.